skip to content
Junta General d’Accionistes del Villarreal CF
Junta General d’Accionistes del Villarreal CF

El club aprova els seus comptes de la 22-23 i dona el vistiplau al pressupost de la 23-24

El Villarreal CF ha celebrat hui a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza la seua Junta General Ordinària d’Accionistes, amb l’assistència de 98,82% del capital social del club i en la qual s’ha acordat el següent:

S’aproven els comptes anuals de la societat, comprensives del balanç, els comptes de pèrdues i guanys, la memòria i l’informe de gestió de l’exercici tancat el 30 de juny de 2023, així com l’aplicació del resultat positiu obtingut i que ascendeix a 3.606.042,20 euros.

S’aprova el pressupost per a la temporada 23-24, que comprén uns ingressos estimats de 143.657.000 euros i unes despeses de 143.657.000 euros, amb uns beneficis previstos de 0 euros.

Compartir.