• 3. Transparència econòmic financera
  • a. Informació comptable
   • a.i. Els comptes anuals de la temporada 22/23 van ser depositades en el registre mercantil el 21-01-24.
   • a.ii. La data de lliurament dels últims comptes anuals del Club al Consell Superior d’Esports va ser el dia 17 d’octubre de 2022.
   • a.iii. La data de lliurament dels últims comptes anuals del Club juntament amb la informació financera requerida per la Lliga de futbol professional va ser el 17 d’octubre de 2022.
   • a.iv. Comptes anuals societats vinculades: veure document
   • a.v. Punt d’equilibri: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals. veure document
  • c. Informació sobre ingressos i despeses
   • c.i. Desglossament dels ingressos rellevants segons LFP: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals
   • c.ii. Desglosse Despeses rellevants segons LFP: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals.
   • c.iii. Despeses associades a la primera plantilla: Veure nota 25.2 de la memòria dels comptes anuals.
  • d. Dades sobre endeutament:
   • d.i. Endeutament del Club: Veure nota 9.b de la memòria dels comptes anuals.
   • d.ii. Deutes amb les AAPP: Veure nota 12 de la memòria dels comptes anuals.
   • d.iii. Deutes amb empleats: Veure nota 28 de la memòria dels comptes anuals.