• b. Marc legal, estructura organitzativa i patrimoni del Club
   • b.i. Normativa legal, institucional i estatutària:
    • b.i.1. Estatuts Club veure document 
    • b.i.2. Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport –estatal-, articles 12 a 29).
    • b.i.3. Llei 2/2011 del 22 de març de la Comunitat Valenciana.
    • b.i.4. Reial decret 177/1981, de 16 de gener (Clubs).
    • b.i.5. Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol sobre societats anònimes esportives.
    • b.i.6. Reglament LaLiga de Futbol Professional: Web LaLiga.
    • b.i.7. Reglament intern esportiu. veure document 
    • b.i.8. Reglament intern abonats i accés instal·lacions esportives. veure document
   • b.ii. Codi ètic: veure document
   • b.iii. El Club compta amb un Òrgan de supervisió i control; així mateix, el Club té un Compliance Officer.
   • b.iv. Canal de denúncies davant incompliments legals, reglamentaris, estatutaris i/o del codi ètic: cumplimiento@villarrealcf.es
   • b.v. El Club no està immers en cap mena de procediment dels esmentats en la Llei concursal.
   • b.vi. Informació bàsica dels equips del Club. veure document