Comunicat oficial de LaLiga
Comunicat oficial de LaLiga
||||

Després de la celebració en el dia de hui de la seua Comissió Delegada, LaLiga vol manifestar el següent:

El Jutge de Disciplina Social, amb data de 7 d’agost de 2020, va resoldre arxivar l’expedient disciplinari incoat contra el CF Fuenlabrada per considerar que el CF Fuenlabrada no ha comés cap neglicencia o vulneració dels protocols. Aquesta resolució del Jutge avala l’actuació de LaLiga i del CF Fuenlabrada enfront de l’Expedient del Procediment Extraordinari núm. 562 – 2019/20 del Comité de Competició de la RFEF, incoat com dita SAD.

La Lliga reitera el seu absolut respecte i suport a aquesta decisió del Jutge de Disciplina Social de LaLiga, únic competent per raó de la matèria per a resoldre aquesta qüestió.

Després d’analitzar tota la documentació aportada pels responsables de LaLiga, aquesta Comissió Delegada entén que es van respectar els protocols establits i que el CF Fuenlabrada va complir en tot moment les instruccions de LaLiga.

En relació amb les comunicacions emeses per la RFEF respecte a la no autorització del sorteig del calendari, aquesta Comissió Delegada ratifica la decisió de LaLiga, d’acord amb les seues competències, de conducta a la celebració del sorteig el pròxim 27 d’agost en el lloc que corresponga.

Així mateix, aquesta Comissió Delegada considera inadmissible qualsevol proposta que tinga com a finalitat l’alteració del nombre de membres de LaLiga Santander i LaLiga SmartBank, ja que aquest ha d’atendre únicament els resultats esportius. LaLiga ja va manifestar expressament aquest extrem mitjançant comunicació remesa a la RFEF, el passat dia 14 d’agost.

Finalment, la Comissió Delegada fa una crida a les institucions perquè vetlen pel respecte a l’àmbit competencial de LaLiga, evitant d’aquesta manera ingerències indegudes que obstaculitzen el normal funcionament d’una indústria que suposa el 1.37% del PIB i que genera 185.000 ocupacions. Una Lliga que ha demostrat amb escreix el seu ferm suport a la resta de l’esport espanyol.

Compartir.