skip to content
Junta general d’accionistes del Villarreal CF
Junta general d’accionistes del Villarreal CF

El club aprova els seus comptes de la 21-22 i dona el vistiplau al pressupost de la 22-23

El Villarreal CF SAD ha celebrat hui a la Ciutat Esportiva la seua Junta General Ordinària d’Accionistes, amb l’assistència del 98,82% del capital social del club i en la qual s’ha acordat el següent:

S’aproven els comptes anuals de la societat, comprensives del balanç, els comptes de pèrdues i guanys, la memòria i l’informe de gestió de l’exercici tancat el 30 de juny de 2022, així com l’aplicació dels resultats obtinguts de 742.936,62.-€ de pèrdues.

S’aprova el pressupost per a la temporada 2.022/2.023, que comprén uns ingressos estimats de 133.606.000.-€ i unes despeses de 133.606.000.-€, amb uns beneficis previstos de 0,00.-€.

Compartir.