• 4. Transparència en les contractacions i serveis
  • a. Informació sobre contractacions:
   • a.i. Informació sobre transaccions de jugadors (adquisicions i traspassos ja siguin temporals o definitives): Veure nota 7 de la memòria dels comptes anuals.
   • a.ii. Cost de plantilla aprovat per LaLiga de futbol professional. L'import per a la temporada 18/19 ha estat de 109.126 milers d'euros.
   • a.iii. Jugadors en categories inferiors: veure document
  • b. Informació sobre subministradors de béns i serveis
   • b.i. Llistat de contractistes i proveïdors més rellevants del Club. veure document
APP
OFICIAL

APP
OFICIAL