• 2. Relacions amb els socis, aficionats i públic en general
    • a. Informació i atenció al soci, als empleats i públic en general
    • b. Relacions amb la societat, seguretat i posició del Club contra la violència.
      • b.i. Les normes i recomanacions del Club en relació amb l'assistència als estadis així com la normativa en relació amb la simbologia i material no permès es troben detallades en el Reglament intern abonats i accés instal·lacions esportives. veure document
      • b.ii. Memòria de Responsabilitat social del Club veure document
APP
OFICIAL

APP
OFICIAL